VẬT LIỆU HÀN SOUDOKAY

  • Mô tả

Mô tả

Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ và khí bảo vệ
Băng và thuốc hàn trong công nghiệp.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766