VẬT LIỆU HÀN SOUDOKAY

  • Description

Description

Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ và khí bảo vệ
Băng và thuốc hàn trong công nghiệp.

Bình Luận

error: Content is protected !!