Van khung đồng dg-yongta

Van khung đồng dg-yongta

Tên sản phẩm:Khung đồng van bảng duy nhất
Mô hình:CM-466-G
Loại:Single-Bảng series
  • Mô tả

Mô tả

Tên sản phẩm:Khung đồng van bảng duy nhất
Mô hình:CM-466-G
Loại:Single-Bảng series
Năng suất
 Mô tả sản phẩm:
Khung đồng van bảng duy nhất
CM-466 Nếu không đo CM-466-G Với đo
● bảng tùy chọn cao hay thấp.
● đóng hộp.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766