Van điện từ

Van điện từ

 • Mã sản phẩm: Danfoss
 • Nhà sản xuất: DANFOSS
 • Giá sản phẩm: 650.000 VNĐ
 • Kho : Còn hàng
 • Xuất xứ:
 • Bảo hành: 12 tháng
Danh mục:
 • Mô tả

Mô tả

 • Mã sản phẩm: Danfoss
 • Nhà sản xuất: DANFOSS
 • Giá sản phẩm: 650.000 VNĐ
 • Kho : Còn hàng
 • Xuất xứ:
 • Bảo hành: 12 tháng

Thông Tin Chi Tiết

Van điện từ Danfoss

TYPERequired CoiltypeConnection (inch)Code
Flare connectionSolder connection
EVR2a. c.1/4032F8056032F1201
EVR3a. c. /d. c.1/4032F8107032F1206
3/8032F8116032F1204
EVR63/8032F8072032F1212
1/2032F8079032F1209
EVR101/2032F8095032F1217
5/8032F8098032F1214
EVR155/8032F8101032F1228
5/8032F8100
7/8032F1225
EVR20a. c.7/8032F1240
1 1/8032F1244
d. c.7/8032F1264
EVR22a. c.1 3/8032F3267
EVR25a. c. /d. c.1 1/8032F2201
032F2206
1 3/8032F2208
EVR321 3/8042H1106
1 5/8042H1104
042H1108
EVR401 5/8042H1110
042H1114
2 1/8042H1112

 

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766