Thuốc nhuộm vạn năng 16357      

7

Thuốc nhuộm vạn năng 16357      Model:16357
Thương hiệu: ROBINAIR-Mỹ
  • Description

Product Description

Model:16357
Thương hiệu: ROBINAIR-Mỹ
Thuốc nhuộm vạn năng 16357
Xác định rò rỉ trong hệ thống điều hòa không khí
Gồm 6 lọ nhỏ , mỗi lọ chứa 6 ml
Đủ dùng cho 6 hệ thống
Được chứng nhận bởi OEM và SAE

Bình Luận