Thiết bị dò rò rỉ ga dễ cháy robinair TIF8900E

Thiết bị dò rò rỉ ga dễ cháy robinair TIF8900E

Electronic combustible gas detector

> Solid state sensor technology

  • Mô tả

Mô tả

Electronic combustible gas detector

> Solid state sensor technology

> Audible and visual leak indicators

> Adjustable sensitivities

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766