Rơle áp suất

Rơle áp suất

 • Mã sản phẩm: KP
 • Nhà sản xuất: DANFOSS
 • Giá sản phẩm: 500.000 VNĐ
 • Kho : Còn hàng
 • Xuất xứ:
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Description

Description

 • Mã sản phẩm: KP
 • Nhà sản xuất: DANFOSS
 • Giá sản phẩm: 500.000 VNĐ
 • Kho : Còn hàng
 • Xuất xứ:
 • Bảo hành: 12 tháng

Thông Tin Chi Tiết

Rơ le áp suất

Pressure TYPE

(LP)

(HP) Reset Code
bar Δ P bar bar Δ P bar LP HP 1/4 inch/. 6mm/Flare
Low pressure KP1 -0.2-7.5 0.7-4.0 Automatic 060-1101
Low pressure KP1 -0.9-7.0 constant manual operation 060-1103
High pressure KP5 8-32 1.8-6.0 Automatic 060-1171
High pressure KP5 8-32 constant manual operation 060-1173
Both pressure KP15 -0.2-7.5 0.7-4.0 8-32 constant Automatic Automatic 060-1265
Both pressure KP15 -0.2-7.5 0.7-4.0 8-32 constant Automatic manual operation 060-1264

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766