Rơle áp suất

Rơle áp suất

 • Mã sản phẩm: KP
 • Nhà sản xuất: DANFOSS
 • Giá sản phẩm: 500.000 VNĐ
 • Kho : Còn hàng
 • Xuất xứ:
 • Bảo hành: 12 tháng
 • Mô tả

Mô tả

 • Mã sản phẩm: KP
 • Nhà sản xuất: DANFOSS
 • Giá sản phẩm: 500.000 VNĐ
 • Kho : Còn hàng
 • Xuất xứ:
 • Bảo hành: 12 tháng

Thông Tin Chi Tiết

Rơ le áp suất

PressureTYPE

(LP)

(HP)ResetCode
barΔ P barbarΔ P barLPHP1/4 inch/. 6mm/Flare
Low pressureKP1-0.2-7.50.7-4.0Automatic060-1101
Low pressureKP1-0.9-7.0constantmanual operation060-1103
High pressureKP58-321.8-6.0Automatic060-1171
High pressureKP58-32constantmanual operation060-1173
Both pressureKP15-0.2-7.50.7-4.08-32constantAutomaticAutomatic060-1265
Both pressureKP15-0.2-7.50.7-4.08-32constantAutomaticmanual operation060-1264

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766