Phụ kiện điện lạnh nội soi dg-yongta

Phụ kiện điện lạnh nội soi dg-yongta

Tên sản phẩm: Mirrors
Mô hình: CM-800 & CM-801-S
Loại: Phụ kiện điện lạnh
  • Description

Description

Tên sản phẩm: Mirrors
Mô hình: CM-800 & CM-801-S
Loại: Phụ kiện điện lạnh
Năng suất
 Mô tả sản phẩm:
 

Nâng cao gương cửa sổ và cơ thể kim loại hàn là -. Cơ thể
● Windows được xây dựng với giấy kiểm tra độ ẩm, màu sắc khác nhau cho thấy các ống khí / trạng thái ẩm ướt khô.

Bình Luận

error: Content is protected !!