Phụ kiện điện lạnh dg-yongta CM-339

27

Phụ kiện điện lạnh dg-yongta CM-339Tên sản phẩm: CM-339
Mô hình: CM-339
Loại: Phụ kiện điện lạnh
  • Description

Product Description

Tên sản phẩm: CM-339
Mô hình: CM-339
Loại: Phụ kiện điện lạnh
Năng suất
 Mô tả sản phẩm:
Opener
CM-339
Đối với R134 lạnh

Bình Luận

error: Content is protected !!