Ống dòng dg-yongta CM-200-EL

Ống dòng dg-yongta CM-200-EL

产 品 名:CM-200-EL
型 号:CM-200-EL
类 型:漲管器系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-200-EL
型 号:CM-200-EL
类 型:漲管器系列
 品 说 明:
标准的铆接式涨管头

 

CM-200-EL Expander Heads
For: 28mm、32mm、35mm、38mm、42mm O.D.tubing.

 

中心轴扩张既快速尺寸又精确

●特别尺寸可以订制

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766