Ống dòng dg-yongta CM-200-E

Ống dòng dg-yongta CM-200-E

产 品 名:CM-200-E
型 号:CM-200-E
类 型:漲管器系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-200-E
型 号:CM-200-E
类 型:漲管器系列
 品 说 明:
标准的铆接式涨管头

 

CM-200-E Expander Heads

For: 10mm、12mm、14mm、16mm、18mm & 22mm O.D.tubing.

 

中心轴扩张既快速尺寸又精确

●特别尺寸可以订制

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766