Ống dòng dg-yongta CM-100-E

Ống dòng dg-yongta CM-100-E

产 品 名:CM-100-E
型 号:CM-100-E
类 型:漲管器系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-100-E
型 号:CM-100-E
类 型:漲管器系列
 品 说 明:
标准的铆接式涨管头

 

CM-100-E Expander Heads
For: 3/8″、1/2″、5/8″、3/4″、7/8″ & 1″ O.D.tubing.

 

中心轴扩张既快速尺寸又精确

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766