Máy xử lí đường ống chi tiết dg-yongta

Máy xử lí đường ống chi tiết dg-yongta

产 品 名: 杠杆式漲管器手柄
型 号: CM-100-H & CM-200-H
类 型: 漲管器系列
  • Description

Description

产 品 名: 杠杆式漲管器手柄
型 号: CM-100-H & CM-200-H
类 型: 漲管器系列
 品 说 明:
杠杆式漲管器手柄

CM-100-H & CM-200-H

 

●手柄坚固而又特别形状的设计.
●塑料手把不会轻易滑落.
●长的顶针收缩自如.
●在受限制的空间也容易扩张管件.
●50%的省力.
●专业及高标准的技术,确保高质量的产品.

●操作前请将管件作退火处理.

Bình Luận

error: Content is protected !!