Máy uốn cong dg-yongta CM-369-FHA

Máy uốn cong dg-yongta CM-369-FHA

产 品 名:CM-369-FHA
型 号:CM-369-FHA
类 型:彎管器系列
  • Mô tả

Mô tả

产 品 名:CM-369-FHA
型 号:CM-369-FHA
类 型:彎管器系列
 品 说 明:
4合1 180 °纤维弯管器
CM-369-FHA For 3/16″、1/4″、5/16″ & 3/8″ size O.D.tubing

●纤维材料.
●3/16″-1/4″弯管的半径为:11/16″(17.5mm).
●5/16″-3/8″弯管的半径为:15/16″(24.0mm).
●可以弯出标准而精确的180 °管.
●可以弯薄到0.5mm的管,而不变形.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766