Máy phun màu robinair 16234 – UV

Máy phun màu robinair 16234 – UV

UV dye injection kit for R134a systems with injection gun, adapters R134a and UV dye cartridge (230 ml) for 64 applications.

  • Mô tả

Mô tả

UV dye injection kit for R134a systems with injection gun, adapters R134a and UV dye cartridge (230 ml) for 64 applications.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766