Máy kiểm tra và xác định loại GAS 16009

  • Description

Description

Model: 16009
Thương hiệu: Robinair-USA
Máy kiểm tra, xác định loại GAS  16009
Xác định loại GAS lạnh sử dụng
Bảo vệ tốt cho hệ thống điều hòa của bạn
Loại GAS xác định : R134a

Bình Luận

error: Content is protected !!