Loe lệch tâm

Loe lệch tâm

Bộ loe lệch tâm:
Mã sản phẩm: WK-806AM-L: Loe từ 6mm đến 19mm

WK-808AM-L: Loe từ 5mm đếb 19 mm

  • Mô tả

Mô tả

Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm
Mô tả kích thước loe
WK-806AM-LWK-806+CT-207Hệ inch:1/4″,5/16″,3/8″,1/2″,5/8″&3/4″O.D.Tubing

Hệ mét :6mm,8mm,10mm12mm,16mm & 19mm O.D.Tubing

WK-808AM-LWK-808+CT-207Hệ inch:3/16″,1/4″,5/16″,3/8″,1/2″,5/8″&3/4″O.D.Tubing

Hệ mét:5mm,6mm,8mm,10mm,12mm,16mm & 19mm O.D.Tubing

 

806 AM

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766