Kìm xỏ lỗ phục rồi refco 14210

Kìm xỏ lỗ phục rồi refco 14210

Piercing pliers with changeable piercing needle and access fitting

  • Mô tả

Mô tả

Piercing pliers with changeable piercing needle and access fitting

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766