Kìm xỏ lỗ phục rồi refco 14210

14210

Kìm xỏ lỗ phục rồi refco 14210Piercing pliers with changeable piercing needle and access fitting

  • Description

Product Description

Piercing pliers with changeable piercing needle and access fitting

Bình Luận