Kiểm tra kẹp mét dg-yongta CM-MS2007B

6

Kiểm tra kẹp mét dg-yongta CM-MS2007B



Tên sản phẩm: CM-MS2007B
Mô hình: CM-MS2007B
Loại: Hiện kiểm tra kẹp mét
  • Description

Product Description

Tên sản phẩm: CM-MS2007B
Mô hình: CM-MS2007B
Loại: Hiện kiểm tra kẹp mét
Năng suất
 Mô tả sản phẩm:
CM-MS2007B
FEATURES

 

Đo fundion: AC hiện
Kẹp Đường kính: MA × 31mm
Màn hình: LCD với năm 1999 Counts đơn vị
Phạm vi Manual: 200mA / 2A / 150A
Độ chính xác: ≤ ± 2.0%
Cáp Điện áp: 600V ≤AC
Gặp Safely Tiêu chuẩn: IECl010-I & IEC 1010 2-032 CAT.lll 600V
Power: 2 x 1.5V (AAA)
Kích thước: 176mm × 59mm × 29mm
Trọng lượng: Approx. 100g

Bình Luận