Kiểm tra kẹp mét dg-yongta CM-M266C

Kiểm tra kẹp mét dg-yongta CM-M266C

Tên sản phẩm:CM-M266C
Mô hình:CM-M266C
Loại:Hiện kiểm tra kẹp mét
  • Mô tả

Mô tả

Tên sản phẩm:CM-M266C
Mô hình:CM-M266C
Loại:Hiện kiểm tra kẹp mét
Năng suất
 Mô tả sản phẩm:
CM-M266C
DC Voltage: 0.2 / 2/20 / 200V ± 0.5% ± 0,8% .1000V
AC Điện áp: 200V ± 1,0%. 750V ± 1,2%
AC hiện tại: 20A ± 4% ± 2,5% .1000A .200A ± 1.2%
Resistance: 200 [Omega / 20K ± 1.0%
Nhiệt độ: 0 ° C ~ 400 ° C ± 1.0%. 400 ° C ~ 750 ° C ± 2.0%
Continuitv Kiểm tra: xây dựng buzzer âm thanh WILI
liệu Hold: Cung cấp
Kích thước LCD: 15x47mm
Kích thước: 96x235x46mm
Trọng lượng: 310g

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766