Khối phẳng máy sấy dg-yongta

Khối phẳng máy sấy dg-yongta

Tên sản phẩm:Khối phẳng máy sấy loại loạt
Mô hình:CM-052-K
Loại:Loạt bộ lọc làm khô
  • Mô tả

Mô tả

Tên sản phẩm:Khối phẳng máy sấy loại loạt
Mô hình:CM-052-K
Loại:Loạt bộ lọc làm khô

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766