Giảm đường kính bên trong của ổ cắm trực tiếp

Giảm đường kính bên trong của ổ cắm trực tiếp

Tên sản phẩm:Giảm đường kính bên trong của ổ cắm trực tiếp
Mô hình:Giảm đường kính bên trong của ổ cắm trực tiếp
Loại:Phụ kiện đồng
  • Mô tả

Mô tả

Tên sản phẩm:Giảm đường kính bên trong của ổ cắm trực tiếp
Mô hình:Giảm đường kính bên trong của ổ cắm trực tiếp
Loại:Phụ kiện đồng
Năng suất
 Mô tả sản phẩm:
Giảm đường kính bên trong của ổ cắm trực tiếp

 

● qua phụ kiện đồng, kỹ thuật hoàn chỉnh, các công ty đồng sản xuất. Bạn có thể dựa trên nhu cầu của các kích cỡ khác nhau.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766