Gas lạnh Sanmei R22

Gas lạnh Sanmei R22

 Gas lạnh Sanmei R22

Thông tin chi tiết:

Refrigerant Tên: Sanmei R22
Tên hóa học: Dichloromonofluoromethane
R22 Ứng dụng: Sanmei R22 lạnh là một chất làm lạnh Made-in-China. R22 được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực điều hòa không khí trong nước, thương mại và công nghiệp. R22 cũng có thể được áp dụng để làm lạnh thương mại và thiết bị lạnh công nghiệp. Như một chất làm lạnh sử dụng nhiều nhất, R22 có áp suất cao hơn so với R12, đòi hỏi phải di dời máy nén nhỏ hơn.
  • Mô tả

Mô tả

 Gas lạnh Sanmei R22

* Tính chất vật lí
29 
Không màu, không mây, không mùi.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766