Gas lạnh Neutrel Đóng gói R502

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R502

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R502

Thông tin chi tiết:

Refrigerant Tên: Neutrel Đóng gói R502
 
Tên hóa học: R502 (Entrainer)
 
Longbang R502 Ứng dụng: Neutrel đóng gói R502 là một chất làm lạnh entrainer. R502 được sử dụng chủ yếu ở trung và hạ nhiệt độ lạnh. R502 lạnh có khả năng làm lạnh tốt, nhưng nó cũng có ODP rất tương đối cao và GWP.
  • Mô tả

Mô tả

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R502

22

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766