Gas lạnh Neutrel Đóng gói R410A

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R410A

 

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R410A

Thông tin chi tiết:

Refrigerant Tên: Neutrel Đóng gói R410A
 
Tên hóa học: azeotrope R410A (R32 Difluoromethane / R125 Pentafluoroethane)
 
R410A Application: Neutrel đóng gói R410A là một chất làm lạnh thay thế màu xanh lá cây cuối cùng với số không ODP (suy giảm tầng ôzôn tiềm năng) để thay thế R22. R410A là chủ yếu trong điều hòa không khí và hệ thống refrigeranting phi-ly tâm. So với R22, R410A rõ ràng là đóng góp đầu ra lạnh hơn và áp suất cao hơn và do đó, R410A không thể được áp dụng cho hệ thống R22 gốc.

 

  • Mô tả

Mô tả

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R410A

 

23

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766