Gas lạnh Neutrel Đóng gói R407C

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R407C

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R407C

Thông tin chi tiết:
Refrigerant Tên: Neutrel Đóng gói R407C
 
Tên hóa học: Hỗn hợp R407C (R32 Difluoromethane / R125 Pentafluoroethane / R134aTetrafluoroethane)
 
R407C Application: Neutrel Đóng gói R407C là một chất làm lạnh thay thế màu xanh lá cây dài hạn với số không ODP (suy giảm tầng ôzôn tiềm năng) để thay thế R22. R407C là chủ yếu trong điều hòa không khí và hệ thống refrigeranting phi-ly tâm.
  • Mô tả

Mô tả

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R407C

19

 

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766