Gas lạnh Neutrel Đóng gói R404A

4

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R404AGas lạnh Neutrel Đóng gói R404A

Thông tin chi tiết:
Refrigerant Tên: Neutrel Đóng gói R404A
 
Tên hóa học: Hỗn hợp R404A (R125 Pentafluoroethane / R143 Halothane / R134aTetrafluoroethane)
 
R404A Application: Neutrel đóng gói R404A là một chất làm lạnh thay thế màu xanh lá cây dài hạn với số không ODP (suy giảm tầng ôzôn tiềm năng) để thay thế R502. R404A là chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống thương mại nhiệt độ refirgeration thấp và trung bình, trong đó có siêu thị tủ đông, frige, tủ và băng máy, vv
  • Description

Product Description

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R404A24

 

Bình Luận

error: Content is protected !!