Gas lạnh Neutrel Đóng gói R22

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R22

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R22

Refrigerant Tên: Neutrel Đóng gói R22
Tên hóa học: Dichloromonofluoromethane
R22 Ứng dụng: Neutrel đóng gói R22 lạnh được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực điều hòa không khí trong nước, thương mại và công nghiệp. R22 cũng có thể được áp dụng để làm lạnh thương mại và thiết bị lạnh công nghiệp. Như một chất làm lạnh sử dụng nhiều nhất, R22 có áp suất cao hơn so với R12, đòi hỏi phải di dời máy nén nhỏ hơn.
  • Mô tả

Mô tả

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R22

25

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766