Gas lạnh Neutrel Đóng gói R134a

5

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R134aGas lạnh Neutrel Đóng gói R134a

Thông tin chi tiết:

Refrigerant Tên: Neutrel Đóng gói R134a
 
Tên hóa học: Tetrafluoroethane
 
Longbang R134a Application: Neutrel đóng gói R134a là một chất làm lạnh thân thiện MÔI TRƯỜNG với ZERO ODP (suy giảm tầng ôzôn tiềm năng), được sử dụng rộng rãi trong điều hòa không khí tự động, hệ thống làm lạnh nước, thương mại và công nghiệp. R134a cũng có thể được áp dụng để làm lạnh thương mại và thiết bị lạnh công nghiệp. R134a đã dài hạn được coi là sự thay thế cho R12 là công suất làm lạnh của nó và hiệu quả là thay đổi nhiều gần R12.
  • Description

Product Description

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R134a

27

Bình Luận