Gas lạnh Neutrel Đóng gói R-290

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R-290

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R-290

Thông tin chi tiết:

Refrigerant Tên: Neutrel Đóng gói R-209
Tên hóa học: Propane
R-290 chủ yếu là một chất làm lạnh thay thế cho R22, R502 trong việc áp dụng các thiết bị làm lạnh ở nhiệt độ thấp. Những gì các nhà sản xuất cần phải được nhắc nhở là R290 là một chất làm lạnh dễ cháy mà chỉ áp dụng cho các thiết bị làm lạnh với tỷ lệ giảm thấp
  • Mô tả

Mô tả

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R-290

20

 

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766