Gas lạnh Neutrel Đóng gói R-23

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R-23

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R-23

Thông tin chi tiết:
Refrigerant Tên: Neutrel Đóng gói R-23
Tên hóa học: Freon 23, Trifluoromethane, Fluoroform
Neutrel đóng gói R23 Ứng dụng: Neutrel đóng gói R23 lạnh có ZERO ODP (suy giảm tầng ôzôn tiềm năng) và rất ít hiệu ứng nhà kính. R23 được rất nhiều đề nghị làm lạnh thân thiện với môi trường. R23 được sử dụng rộng rãi trong các nhiệt độ cực thấp và thiết bị refrigerantion lạnh sâu và sửa chữa.
  • Mô tả

Mô tả

Gas lạnh Neutrel Đóng gói R-23

18

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766