Gas lạnh Longbang R417A

Gas lạnh Longbang R417A

Gas lạnh Longbang R417A

R407A Application: Longbang R407A là một chất làm lạnh thay thế màu xanh lá cây dài hạn với số không ODP (phá hủy tầng Ozone-tiềm năng) để thay thế R22. R407A là chủ yếu trong điều hòa không khí và hệ thống refrigeranting phi-ly tâm.

 

  • Description

Description

Gas lạnh Longbang R417A

9

Bình Luận

error: Content is protected !!