Gas lạnh Longbang R407a

Gas lạnh Longbang R407a

Gas lạnh Longbang R407a

Refrigerant Tên: Longbang R407C

 
Tên hóa học: Hỗn hợp R407C (R32 Difluoromethane / R125 Pentafluoroethane / R134aTetrafluoroethane)
 
R407C Application: Longbang R407C là một chất làm lạnh thay thế màu xanh lá cây dài hạn với số không ODP (phá hủy tầng Ozone-tiềm năng) để thay thế R22. R407C là chủ yếu trong điều hòa không khí và hệ thống refrigeranting phi-ly tâm.
  • Mô tả

Mô tả

Gas lạnh Longbang R407a

17

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766