2013090917144067184

Gas lạnh Longbang R404AGas lạnh Longbang R404A

Refrigerant Tên: Longbang Đóng gói R404A
 
Tên hóa học: Hỗn hợp R404A (R125 Pentafluoroethane / R143 Halothane / R134aTetrafluoroethane)
 
R404A Application: Longbang R404A là một chất làm lạnh thay thế màu xanh lá cây dài hạn với số không ODP (phá hủy tầng Ozone-tiềm năng) để thay thế R502. R404A là chủ yếu được sử dụng trong các hệ thống thương mại nhiệt độ refirgeration thấp và trung bình, trong đó có siêu thị tủ đông, frige, tủ và băng máy, vv
  • Description

Product Description

Gas lạnh Longbang R404A

3

Bình Luận