Gas Lạnh longbang R12

Gas Lạnh longbang R12

Gas Lạnh longbang R12

Thông tin chi tiết:
Refrigerant Tên: Longbang R 12

Tên hóa học: D ichlorodifluoromethane

Longbang R22 Ứng dụng: Longbang R 12 lạnh used chủ yếu in the lĩnh vực điều hòa can khí in nước, thương mại and công nghiệp. R 12 also be áp dụng để làm lạnh thương mại and devices lạnh công nghiệp

  • Mô tả

Mô tả

Gas Lạnh longbang R12

44

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766