Gas lạnh Juhua R22

Gas lạnh Juhua R22

Gas lạnh Juhua R22

Thông tin chi tiết:
Refrigerant Tên: Juhua R22
Tên hóa học: Dichloromonofluoromethane
R22 Ứng dụng: Juhua R22 lạnh là một chất làm lạnh Made-in-China. R22 ismainly được sử dụng trong lĩnh vực điều hòa không khí trong nước, thương mại và công nghiệp. R22 cũng có thể được áp dụng để làm lạnh thương mại và thiết bị lạnh công nghiệp. Như một chất làm lạnh sử dụng nhiều nhất, R22 có áp suất cao hơn so với R12, đòi hỏi phải di dời máy nén nhỏ hơn.
  • Mô tả

Mô tả

Gas lạnh Juhua R22

 

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766