Gas lạnh Jinlaier R410A

Gas lạnh Jinlaier R410A

Gas lạnh Jinlaier R410A

Tên hóa học: azeotrope R410A (R32 Difluoromethane / R125 Pentafluoroethane)
 
R410A Application: Jinlaier R410A là một chất làm lạnh thay thế màu xanh lá cây cuối cùng với số không ODP (phá hủy tầng Ozone-tiềm năng) để thay thế R22. R410A là chủ yếu trong điều hòa không khí và hệ thống refrigeranting phi-ly tâm. So với R22, R410A rõ ràng là đóng góp đầu ra lạnh hơn và áp suất cao hơn và do đó, R410A không thể được áp dụng cho hệ thống R22 gốc.
  • Mô tả

Mô tả

Gas lạnh Jinlaier R410A

9

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766