Gas lạnh Jinlaier R290

Gas lạnh Jinlaier R290

Gas lạnh Jinlaier R290

Refrigerant Tên: Jinlaier R-290

Tên hóa học: Propane
R-290 chủ yếu là một chất làm lạnh thay thế cho R22, R502 trong việc áp dụng các thiết bị làm lạnh ở nhiệt độ thấp. Những gì các nhà sản xuất cần phải được nhắc nhở là R290 là một chất làm lạnh dễ cháy mà chỉ áp dụng cho các thiết bị làm lạnh với tỷ lệ giảm thấp.
  • Mô tả

Mô tả

Gas lạnh Jinlaier R290

Tính chất vật lý
Điểm sôi (℃)    
-42,2
Nhiệt độ tới hạn (℃)
96.7
Critical nén Force (kPa)
4.25
ODP
0
GWP
20

Jinlaier R290 Ứng dụng: Jinlaier R290 lạnh có ZERO ODP (phá hủy tầng Ozone-tiềm năng) và rất ít hiệu ứng nhà kính. Từ khía cạnh của môi trường-friendlyness, R290 là hoàn toàn lạnh sinh thái thân thiện nhất trên thế giới. Có ít khi giới hạn và hạn chế của việc áp dụng R290 với thiết bị làm lạnh và sau bán hàng sửa chữa.

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766