2013091216553881603

Gas lạnh Jinlaier R22Gas lạnh Jinlaier R22

Jinlaier R22 Ứng dụng: Jinlaier R22 lạnh được sử dụng chủ yếu trong các lĩnh vực điều hòa không khí trong nước, thương mại và công nghiệp. R22 cũng có thể được áp dụng để làm lạnh thương mại và thiết bị lạnh công nghiệp. Như một chất làm lạnh mostused, R22 có áp suất cao hơn so với R12, đòi hỏi phải di dời máy nén nhỏ hơn.

  • Description

Product Description

Gas lạnh Jinlaier R22

 

Bình Luận