gas-lanh-dupont-suva-507

Gas lạnh Jinlaier R134aGas lạnh Jinlaier R134a

Longbang R134a ứng dụng:   Jinlaier R134a là một chất làm lạnh thân thiện MÔI TRƯỜNG với ZERO ODP (suy giảm tầng ôzôn tiềm năng), được sử dụng rộng rãi trong điều hòa không khí tự động, hệ thống làm lạnh nước, thương mại và công nghiệp. R134a cũng có thể được áp dụng để làm lạnh thương mại và thiết bị lạnh công nghiệp. R134a đã dài hạn được coi là sự thay thế cho R12 là công suất làm lạnh của nó và hiệu quả là thay đổi nhiều gần R12

  • Description

Product Description

Gas lạnh Jinlaier R134a

7

Bình Luận

error: Content is protected !!