Đường kính bên trong của ổ cắm 90 ° khuỷu tay

Đường kính bên trong của ổ cắm 90 ° khuỷu tay

Tên sản phẩm: Đường kính bên trong của ổ cắm 90 ° khuỷu tay
Mô hình: Đường kính bên trong của ổ cắm 90 ° khuỷu tay
Loại: Phụ kiện đồng
  • Description

Description

Tên sản phẩm: Đường kính bên trong của ổ cắm 90 ° khuỷu tay
Mô hình: Đường kính bên trong của ổ cắm 90 ° khuỷu tay
Loại: Phụ kiện đồng
Năng suất
 Mô tả sản phẩm:
Đường kính bên trong của ổ cắm 90 ° khuỷu tay

 

● qua phụ kiện đồng, kỹ thuật hoàn chỉnh, các công ty đồng sản xuất. Bạn có thể dựa trên nhu cầu của các kích cỡ khác nhau.

Bình Luận

error: Content is protected !!