Dụng cụ Vim (VIMNS100)

Dụng cụ Vim (VIMNS100)

Dụng cụ Vim (VIMNS100)

Các tính năng và lợi ích

  • Tác động setters nut ổ điện chất lượng với bảo hành trọn đời
  • 6 mảnh trình điều khiển từ 1/4 “qua 9/16”
  • 6 mảnh setters hạt cơ thể rỗng 1/4 “qua 9/16”
  • Xử lý nhiệt, lạnh thép hợp kim giả mạo cao
  • Đi kèm trong một trường hợp lưu trữ nhựa với danh phận

12 mảnh thiết lập bao gồm 6 setters hạt từ tính và 6 rỗng setters hạt cơ thể. Hầu hết các bộ hoàn chỉnh các nut-setters bất cứ nơi nào. Trình điều khiển chất lượng tác động đó có thể được sử dụng với điều khiển tay hoặc trình điều khiển nhanh không dây mới ngày nay thay đổi tác động. 1/4 “Hex Shanks ổ điện và bit là 2-9 / 16” dài

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ Vim (VIMNS100)

89

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766