Dụng cụ unex (SUN9726)

Dụng cụ unex (SUN9726)

Dụng cụ unex (SUN9726)

Các tính năng và lợi ích:

  • Set bao gồm 36 S2 Bits: SL 1/8 “, 5/832”, 3/16 “, 1/4”
  • PHL # 1 (2pc), # 2 (2pc); # 3 (2pc)
  • Pz # 1 (2pc), # 2 (2pc); # 3 (2pc)
  • Hex: 5/64 “, 3/32”, 1/8 “, 5/32”, 3/16 “, 1/4”
  • Torx: T10 (2pc), T15 (2pc), T20 (2pc), T25 (2pc), T27 (2pc), T30 (2pc), T40 (2pc)
  • Thanh Quick mở rộng phát hành cho khó tiếp cận các ứng dụng
  • Trường hợp nhôm bền, bạn dễ dàng lưu trữ nhỏ gọn
  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ unex (SUN9726)

37

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766