Dụng cụ TOOLS (SCUPSC12500A)

Dụng cụ TOOLS (SCUPSC12500A)

 Dụng cụ TOOLS (SCUPSC12500A)

Các tính năng và lợi ích:

Hoàn toàn tự động tính phí / duy trì các axit chì ngập, AGM, GEL pin chu kỳ sâu
Reconditions pin sulfate
Phí 3X nhanh hơn so với bộ sạc pin tiêu chuẩn
Được xây dựng vào vôn kế kỹ thuật số cho pin và sạc kiểm tra hệ thống
2 Amp nhỏ giọt, 15-40 Amp mức thu phí biến, 125 Amp động cơ khởi động

  • Description

Description

 Dụng cụ TOOLS (SCUPSC12500A)

3

Bình Luận

error: Content is protected !!