Dụng cụ TOOLS Schumacher (SCUPSJ2212)

Dụng cụ TOOLS Schumacher (SCUPSJ2212)

Dụng cụ TOOLS Schumacher (SCUPSJ2212)

Các tính năng và lợi ích:

2200 Đỉnh Amps
330 Cranking Amps
275 Cold Cranking Amps
22 Ah Professional Grade, High Output AGM Battery
4 Gauge, 50 Cáp Inch
Amp Hours: 2200
Đơn vị Chiều cao: 15.15
Đơn vị Chiều rộng: 4,72
Đơn vị Depth: 13.97
Đơn vị Trọng lượng: 21,47
Bảo hành: 1 năm

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ TOOLS Schumacher (SCUPSJ2212)

SCUPSJ2212

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766