Dụng cụ TOOLS Midtronics (MDTPBT300)

Dụng cụ TOOLS Midtronics (MDTPBT300)

Dụng cụ TOOLS Midtronics (MDTPBT300)

Các tính năng và lợi ích:

Các PBT-300 đại diện mới nhất trong loạt PBT của pin và hệ thống điện thử nghiệm được thiết kế cho các kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Mở rộng phạm vi kiểm tra và hệ thống điện Chẩn đoán – Các PBT-300 mang đến nhiều hơn về sức mạnh của Midtronics pin và thử nghiệm công nghệ hệ thống điện từ các chương trình vào lòng bàn tay của kỹ thuật viên. Một loạt thử nghiệm mở rộng tăng cường các tiện ích của PBT-300 và chẩn đoán hệ thống điện làm cho xử lý sự cố dễ dàng hơn so với trước đây. Không giải thích người dùng yêu cầu. Kiểm tra pin xả. Chế độ vôn kế để thử nghiệm cả khởi động và hệ thống sạc. Cho thấy sức mạnh sẵn có trong CCAs ở cuối mỗi bài kiểm tra.

 

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ TOOLS Midtronics (MDTPBT300)

Các tính năng và lợi ích:

Các PBT-300 đại diện mới nhất trong loạt PBT của pin và hệ thống điện thử nghiệm được thiết kế cho các kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

Mở rộng phạm vi kiểm tra và hệ thống điện Chẩn đoán – Các PBT-300 mang đến nhiều hơn về sức mạnh của Midtronics pin và thử nghiệm công nghệ hệ thống điện từ các chương trình vào lòng bàn tay của kỹ thuật viên. Một loạt thử nghiệm mở rộng tăng cường các tiện ích của PBT-300 và chẩn đoán hệ thống điện làm cho xử lý sự cố dễ dàng hơn so với trước đây. Không giải thích người dùng yêu cầu. Kiểm tra pin xả. Chế độ vôn kế để thử nghiệm cả khởi động và hệ thống sạc. Cho thấy sức mạnh sẵn có trong CCAs ở cuối mỗi bài kiểm tra.

Chính xác quyết định kiểm tra pin trong vài giây
Không cần giải thích người dùng
Chế độ vôn kế để thử nghiệm cả khởi động và hệ thống sạc
Cho thấy sức mạnh sẵn có trong CCAs ở cuối mỗi bài kiểm tra
Phát hiện tế bào xấu
Cao / thấp chụp điện áp để cải thiện starter / sạc kiểm tra hệ thống
Phạm vi đo lường mở rộng từ 100-1400 CCA
Đèn LED màu xanh lá cây và màu đỏ cho các quyết định nhanh chóng về khởi động và nạp thử nghiệm hệ thống

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766