Dụng cụ TOOLS Midtronics (MDTPBT100)

Dụng cụ TOOLS Midtronics (MDTPBT100)

Dụng cụ TOOLS  Midtronics (MDTPBT100)

Các tính năng và lợi ích:
Chính xác kiểm tra pin xả
Bảo vệ kết nối đảo ngược, an toàn, kiểm tra độ chính xác cao, nhanh chóng và đơn giản để sử dụng

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ TOOLS  Midtronics (MDTPBT100)

Các tính năng và lợi ích:
Chính xác kiểm tra pin xả
Bảo vệ kết nối đảo ngược, an toàn, kiểm tra độ chính xác cao, nhanh chóng và đơn giản để sử dụng
Kiểm tra 12V pin ô tô 200-850 CCA
Hiển thị điện áp và màu sắc LED cho tình trạng pin
Chế độ vôn kế cho starter / thử nghiệm phát điện

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766