Dụng cụ Sunex Tools (SUN9930M)

Dụng cụ Sunex Tools (SUN9930M)

Dụng cụ Sunex Tools (SUN9930M)

Các tính năng và lợi ích:

  • Thiết kế nhỏ gọn để truy cập tối đa trong khu vực kín
  • Hoàn toàn đánh bóng thả giả mạo thép hợp kim
  • 2 lớp vải túi kèm
  • Bulon đảm bảo

Set bao gồm các kích thước: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm và 19mm.

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ Sunex Tools (SUN9930M)

65

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766