Dụng cụ Sunex cụ (SUN9730)

Dụng cụ Sunex cụ (SUN9730)

Dụng cụ Sunex cụ (SUN9730)’Các tính năng và lợi ích:

  • Hoàn toàn đánh bóng thả giả mạo thép hợp kim
  • Được đặt trên đường sắt lưu trữ cho tiện
  • Cũng sẵn có riêng lẻ

Cơ bản không phải là bình thường. Mang lại cho bạn một phạm vi thú vị của các nguồn lực, dụng cụ cầm tay Sunex đặt một spin mới về xử lý ốc vít. Với thiết kế và sức mạnh để làm việc trong hầu hết mọi tình huống, những công cụ này sẽ đúng với bạn tất cả các cách. Không có sự hy sinh, bạn có sức mạnh và thoải mái! Đây 1/2 “ổ đĩa – 8 mảnh thiết lập bao gồm các kích thước sau: 24mm, 25mm, 26mm, 27mm, 28mm, 29mm, 30mm và 32mm.

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ Sunex cụ (SUN9730)

87

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766