Dụng cụ OTC Tools (OTC3418)

Dụng cụ OTC Tools (OTC3418)

Dụng cụ OTC Tools (OTC3418)

Các tính năng và lợi ích:

Các công cụ hoàn hảo cho các kỹ thuật mà cần một nhanh “Hộp công cụ Tool” để đọc và rõ ràng nặng, cửa hàng nặng DTC rằng cần có một công cụ thứ hai trong các cửa hàng và cho xe tải, sửa chữa điện thoại di động của họ, hoặc aftermarket cửa hàng sửa chữa chung mà đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả chi phí cho bảo hiểm tiêu chuẩn Heavy-Duty.

 

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ OTC Tools (OTC3418)

Các tính năng và lợi ích:

Các công cụ hoàn hảo cho các kỹ thuật mà cần một nhanh “Hộp công cụ Tool” để đọc và rõ ràng nặng, cửa hàng nặng DTC rằng cần có một công cụ thứ hai trong các cửa hàng và cho xe tải, sửa chữa điện thoại di động của họ, hoặc aftermarket cửa hàng sửa chữa chung mà đang tìm kiếm một giải pháp hiệu quả chi phí cho bảo hiểm tiêu chuẩn Heavy-Duty.

Bao gồm:
HD đọc công cụ
9 Pin Deutsch Cable
6 Pin Deutsch Cable
Cẩm nang hoạt động
Nylon mềm đựng

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766