Dụng cụ OTC Tools (OTC3367)

Dụng cụ OTC Tools (OTC3367)

Dụng cụ OTC Tools (OTC3367)

Các tính năng và lợi ích:

Mạch vi xử lý kiểm soát
Màn hình hiển thị LED tachometer đọc 0-9999 rpm
Màn hình hiển thị LED trước cho thấy 1/10
Tính năng đèn pin độc đáo
2/4 chu kỳ và rpm / trước đèn
Thời gian ánh sáng kỹ thuật số chuyên nghiệp đã tính năng tiên tiến với một màn hình LED và chỉ báo chế độ đèn sáng. Đặc điểm lên và nút cuộn xuống, tất cả các kim loại quy nạp pick-up, phản chiếu, superbright xenon flash, dẫn tháo lắp với đầu nối khóa xoắn tích cực, điều khiển một chạm, bền, mạ, ABS nhà ở với hơn nắm đúc, kháng trên khuôn trên clip nóng. Blow đúc trường hợp được bao gồm. Trọng lượng: 1 lbs.

  • Mô tả

Mô tả

Dụng cụ OTC Tools (OTC3367)

OTC3367

Bình Luận

error: Content is protected !!
0356 666 766